Categories
MSSQL Server

MSSQL List Active DBFiles

Met behulp van de volgende query kun je een overzicht opvragen van alle actieve bestanden eventueel kun je een WHERE clause opnemen (WHERE type_desc = ‘LOG|ROWS’) om alleen de logbestanden of alleen de data bestanden weer te geven.

SELECT smf.physical_name, sdb.name as database_name
FROM sys.master_files smf
LEFT JOIN sys.databases sdb on sdb.database_id = smf.database_id
--WHERE type_desc = 'LOG'
ORDER BY smf.physical_name