Categories
MSSQL Server

MSSQL Read output SP in temptable

De onderstaande gegevens plaatst de gegevens uit een stored procedure in een tijdelijke tabel. Deze specifieke uitwerking plaatst de output van sp_who2 in een tijdelijke tabel met de naam #tWho2. Nu kun je de gegevens filteren d.m.v. queries op de tijdelijke tabel.

-- Oude tijdelijke tabel verwijderen...
DROP TABLE #tWho2
GO

-- Nieuwe tijdelijke tabel aanmaken met alle velden...
CREATE TABLE #tWho2 (
SPID char(5),
[Status] nvarchar(max),
[Login] nvarchar(max),
HostName nvarchar(max),
BlkBy char(5),
DBName nvarchar(max),
Command nvarchar(max),
CPUTime nvarchar(max),
DiskIO nvarchar(max),
LastBatch nvarchar(max),
ProgramName nvarchar(max),
SPID2 char(5),
REQUESTID char(5)
)
GO

-- Gegevens uit stored procedure inlezen in tijdelijk tabel...
INSERT INTO #tWho2 EXEC sp_who2
GO